Vzdelanie

Počas maturitných skúšok bola celá krajina bez internetu


Niekedy sme presedeli v knižnici celé hodiny a hľadali sme podklady k maturitným témam. Zaborení v knihách sme ani nevnímali, ako rýchlo čas beží. Vtedy nebol ešte internet. Témy na maturitnú skúšku- jej písomnú časť sme sa dozvedeli z rozhlasu. Nikto netušil, aké budú témy. Aj vtedy ale kolovali medzi spolužiakmi zaručené témy od akéhosi strýka ma ministerstve. Neskoro do noci boli telefónne pevné linky v pohotovosti. Pýtali sme sa krížom krážom . Zisťovali, či niekto témy nevie.

 
maturita


  • Pamätám si že neskoro večer pribehla k nám spolužiačka s cenným papierom v ruke. Získala témy. Do noci sme písali, vymýšľali, čo sa k danej téme hodí.

  • Prišiel deň D , alebo lepšie povedané deň M. Deň písomnej maturitnej skúšky. Nevyspaté sme sa slávnostne vyobliekali a hybaj do školy.

  • Ruky sa nám potili, nervozita narastala s každou minútou.

  • V školskom rozhlase niečo zarapčalo a zrazu sa začali čítať témy písomnej časti maturitnej skúšky.


 

Pravdaže úplne iné ako sme mali my. Úplne iné ako tie zaručené .V očiach zdesenie. Všetko napokon pravdaže dobre dopadlo.

 

 V dnešnom svete- svete internetu- je získavanie študijných informácii podstatne jednoduchšie. Všetko sa hľadá na internete. Málokto chodí študovať do študovne..

Aj únik informácii je ale pravdepodobne viac možným. Niektoré krajiny to riešia vypnutím internetu- https://www.salim.sk/pocas-maturitnych-skusok-bola-cela-krajina-bez-internetu/

smlouva


Pre mládež je to správa strašná, priam katastrofálna.

Nebojte sa ale, nemám vedomosť o tom, žeby sa tomu tak stalo aj u nás a navyše vás chcem uistiť, že to určite zvládnete.

Nechodili ste predsa štyri roky do školy iba tak. Určite sa na vás niečo nalepilo. A tak neverte osvedčeným témam, zaručeným správam, ale sa poctivo pripravujte.

Toto jediné je totiž zárukou úspechu. Vedomosti predsa nepotrebujete iba jeden jediný deň- na nich budete stavať celý svoj život.

 

Počas maturitných skúšok bola celá krajina bez internetu
1 (20%)1