Vzdelanie

Ako sa (bezbolestne) naučiť po srbsky

            Srbský jazyk používa na celom svete približne 9 miliónov ľudí. Donedávna bola srbčina chápaná ako spisovná podoba ,,srbochorvátskeho“ jazyka, ktorý zahŕňa(l) nárečia v dnešnom Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore a samozrejme v Srbsku. Ak teda ovládate srbčinu, bez problémov Vám rozumie a Vy rozumiete dvadsiatim miliónom ľudí. Vďaka jestvovaniu bývalej Juhoslávie Vám i v Slovinsku a Macedónsku postačí srbčina – slovinčina a macedónčina sa síce od srbčiny odlišujú o dosť výraznejšie ako chorvátčina či bosniančina, no ide o jav totožný s tým v postsovietskom priestore: väčšina ľudí v bývalých sovietskych republikách ruštinu ovláda – ak Vám ,,nerozumejú“, je to preto, lebo z politických dôvodov sa radi tvária, že po rusky nevedia.

vlajka

            Na školách na Slovensku sa srbčina vyučuje minimálne, nedá sa kúpiť srbsko-slovenský slovník, tobôž príručka pre samoukov v slovenčine. Lingea vydala iba 320 stranovú konverzáciu s krátkym slovníkom a gramatikou. Ako teda postupovať, keď sa chcem naučiť tento jazyk, o ktorom Ľudovít Štúr, vo svojom diele Slovanstvo a svet budúcnosti, napísal: …ruština je najbohatšia, najúčinnejšia a najplnozvučnejšia, poznačená silou. Srbčina je čo do týchto vlastností za ňou hneď na druhom stupni…“?

            Zaobstarať si niečo z nasledovného, najlepšie však všetko:
1.      Slovensko-srbská konverzácia(Lingea – po slovensky – tlačené)
2.      Srbsko-český a česko-srbský praktický slovník(Leda – po česky – tlačené)
3.      Сербский "с нуля"(učebnica zo série ,,od nuly“ – po rusky – tlačené/PDF dostupné na internete) – ide o kvalitnú učebnicu pre samoukov, ktorí so srbčinou iba začínajú; nemusíte vedieť (dobre) po rusky, aby ste sa vďaka nej naučili po srbsky. K tlačenej učebnici je dodávané i CD
4.      Hovory s generálem Mladićem (vlastný náklad – po česky/srbsky – tlačené) – ide o knihu o srbskom generálovi Ratkovi Mladićovi spod pera známeho českého lekára a profesora Prof. MUDr. Rajko Dolečka, DrSc.: polovica výtlačku obsahuje knihu po česky, druhá polovica výtlačku obsahuje tú istú knihu, avšak napísanú po srbsky, v cyrilike. Je to jediná kniha na našom trhu, ktorá je písaná takýmto spôsobom, a predstavuje teda neoceniteľného pomocníka pri zveľaďovaní sa v srbskom jazyku

kapitál

5.      Srbsko-slovenský slovník(Lingea – po slovensky – online)
6.      príp. Český a srbský studentský slang – rozdíly a podobnosti ve způsobu tvoření (Metoděj Talanda – po česky – PDF dostupné na internete)