Podnikanie

Mamičky živnostníčky

            Pokiaľ poberáte materské alebo rodičovský príspevok, môže byť pre vás podnikanie možno aj výhodnejšie. Bojíte sa odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne? A daňové priznanie je pre vás strašiakom? Samozrejme, nikto nebude presviedčať mladé maminky, aby si ihneď otvorili firmu a rozbehli všetko vo veľkom. Reč bude skôr  o otvorení živnosti a čo všetko to obnáša.

podníkání
 
            Každá jedna matka po nastúpení na materskú dovolenku a neskôr prechodom na rodičovský príspevok, výrazne platovo klesne. Paradoxne výdavky v rodinnom rozpočte stúpnu, keďže pribudne nový člen rodiny, ale príjmy naopak rapídne klesnú, najmä prechodom na rodičovský príspevok. Otec sa stáva hlavným živiteľom rodiny, ktorý musí finančne utiahnuť celú domácnosť. Tu sa dostávame k bodu, že aj matky môžu prispieť do rodinného rozpočtu. A môže sa im to vyplatiť.
 
            Mnohé šikovné mamičky popri starostlivosti o malé dieťa stíhajú vyrábať rôzne výrobky. Netreba zabudnúť na umelecky nadané mamy, ktoré sa venujú duševnej činnosti a tvoreniu. V neposlednom rade môžu naďalej pracovať pre svojho zamestnávateľa, ale pozor, nie na pôvodnú zmluvu, pretože by prišli o príspevok.
 
            Vzhľadom k vykonávanej činnosti si môžete otvoriť živnosť, hoci na typ práce, ktorý ste už predtým vykonávali u svojho zamestnávateľa. Podľa typu si zvolíte buď viazanú, voľnú, alebo remeselnú živnosť. Lacnejšie vás vyjde ohlásiť otvorenie živnosti elektronicky, kde sú nižšie poplatky, na rozdiel od fyzického ohlásenia na živnostenskom úrade.
 
            Teraz sa dostaneme k odvodom. O materskú dávku alebo rodičovský príspevok rozhodne neprídete. Nakoľko za vás zdravotné poistenie platí štát, odvody do zdravotnej poisťovne platiť nemusíte, išlo by totiž o súbeh platiteľov poistného. Nie je preto potrebné odvádzať minimálny vymerievaci základ na zdravotné poistenie. Raz za rok si urobíte ročné zúčtovanie poistného, kde podľa výšky príjmov môže i nemusí vzniknúť nedoplatok. Ten následne uhrádzate z príjmov zo živnosti.
 
            Pri zakladaní živnosti neplatíte prvý rok odvody do sociálnej poisťovne. Napr. ak začnete podnikať v auguste, odvody sa vás začnú týkať nasledujúci rok od 1. júla, v prípade odkladu daňového priznania až od 1. októbra. Samozrejme v závislosti od výšky príjmu, ktorý počas svojej činnosti za uplynulé odbobie dosiahnete. Môžete teda platiť minimálne odvody alebo žiadne, pokiaľ budete mať nízke príjmy a nedosiahnu určitú hranicu vymedzenú na daný rok.
 
obchod

            Napokon zostáva daňová povinnosť, keďže daňové priznanie musí robiť každá jedna SZČO či už v riadnom termíne, alebo s odkladom. Opäť závisí od výšky príjmu matky na materskej či rodičovskej, aká daňová povinnosť jej vznikne. V tomto momente treba spomenúť, že materská dávka a rodičovský príspevok nepodliehajú dani z príjmov. Za určitých podmienok si môžete dokonca uplatniť daňový bonus na dieťa, ktorý vaše príjmy zníži.