Ekonomika

Ako na hojdačke – raz hore a raz dole

V živote to predsa tak chodí – človek je raz dole a raz hore, raz sa mu darí a inokedy musí hľadať zvyšné sily, ktoré mu ostali na pozviechanie sa z nepriaznivej situácie. A presne tak podobne funguje i hospodársky cyklus. Ten je typický striedaním lepších období (expanzia) s tými horšími (recesia).
V prípade expanzie hovoríme o raste reálneho hrubého domáceho produktu a v recesii práve naopak. Medzi spomínanou expanziou a recesiou ešte existujú dva extrémy, ktoré majú v ekonomickej teórii špeciálne pomenovanie – vrchol a dno. V tomto prípade možno hovoriť o strednodobom cykle s trvaním 6 – 11 rokov. Je teda zrejmé, že v rámci jednej dekády by sa podľa ekonomickej teórie mali vystriedať všetky 4 fázy tohto hospodárskeho cyklu. Okrem spomínaného je možné stretnúť sa i s kratším trvaním (do 3 rokov).

zisk

Fázy strednodobého hospodárske cyklu:

  1. Vo fáze dna produkt dosahuje svoju najnižšiu úroveň. Zistenie, kde nastalo dno možno až s odstupom času. Zároveň predstavuje takú úroveň, od ktorej sa ekonomika odrazí a v ktorej svitá na lepšie časy. V takejto nepriaznivej situácii zasahuje i štát prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

graf

  1. Od dna sa ekonomika odrazí a nasleduje fáza expanzie – priaznivého obdobia. Zvyšuje sa produkt, rastie zamestnanosť a investičná aktivita je na vzostupe. Až príde do ďalšieho extrému, ktorý je opakom dna.
  2. Keď už sa ekonomika priaznivou situáciou nasýti a rôzne faktory zohrajú svoju úlohu, prichádza na rad vrchol.  Produkt dosiahne svoju maximálnu úroveň. Ekonomika sa začne presúvať do menej priaznivej situácie, kedy klesá produkt a investičná aktivita tiež.
  3. Poslednou fázou hospodárskeho cyklu je fáza recesie, tzv. poklesu. V prípade, že v ekonomike nastane hlboká recesia, hovorí sa o extrémnejšej forme recesie, a to o depresii.