Podnikanie

Prečo kúpiť firmu registrovanú pre DPH?

Začať s podnikaním sa dá aj jednoduchšie a hlavne rýchlejšie. Pustiť sa do skutočných obchodných aktivít a podstatne si skrátiť byrokratické postupy spojené so založením firmy. Ide to ľahšie v prípade, ak využijete predaj firmy s dph.

  • To znamená, ak sa porozhliadnite po firmách určených na predaj, ktoré už sú zapísané v Obchodnom registri a zaregistrované na daniach.

Áno, dôležitým faktorom je tu aj to, že väčšina takýchto firiem je zaregistrovaná na daňovom úrade a sú platcami DPH. S takouto firmou potom budú prebiehať následné podnikateľské aktivity podstatne praktickejšie, než keby tento podnikateľský subjekt na daniach registrovaný nebol.

Socha, daňový úrad

Dôvodom je napríklad fakt, že veľká časť vašich obchodných partnerov a ich firmy budú pravdepodobne takisto registrované na daniach. V skratke- platiteľmi DPH budú tí, od ktorých budete tovar kupovať, tak aj tí, ktorým budete tovar predávať.

Pritom registrácia obchodnej spoločnosti na daňový úrad spravidla nemusí prebiehať hladko.

Už len z toho hľadiska, že sa úradu budete musieť preukazovať dôkazmi o tom, že a v akej miere je vaša firma na trhu aktívna. Respektíve že nejde iba o nejaký založený a pritom neaktívny projekt, ktorý by z takejto registrácie mohol bezúčelovo čerpať výhody. Je preto potrebné preukázať sa napr. podpísanými zmluvami a spracovaným biznis plánom. Tiež vykonanými obchodmi.

A ako to spravidla býva, ľahšie sa to hovorí (a v našom prípade píše), než to potom prebieha v skutočnosti. Ten najväčší problém aj napriek prípadne zdržaným byrokratickým postupom ale predstavuje hrozba pridelenia vysokej daňovej zábezpeky.

Kalkulačka, výpočty

Tieto obavy ale nemusia byť vo vašej situácii aktuálne v prípade, ak si kúpite firmu, ktorá už registrovaným platcom DPH je. Hoci pochopiteľne neuškodí, ak si jej korektnosť pred kúpou preveríte.

V súčasnosti býva záujem hlavne o predzaložené ready made s.r.o. a ich ponuku, ktorú poskytujú preverení sprostredkovatelia, čo za „čistotu“ predávaných firiem ručia garančnou zmluvou.