Podnikanie

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie – spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť zrušená bez likvidácie na základe rozhodnutia súdu, a to v prípade, ak poruší náležitosti platné v Obchodnom zákonníku. Ide o náležitosti, ako napríklad to, že spoločnosť stratila oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, neurčila si ústavné orgány, nebolo zvolané valné zhromaždenie za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie iné povinnosti. Ak súd rozhodne o zrušení spoločnosti, tá je následne zrušená odo dňa jej vymazania z Obchodného registra. V tomto prípade môže byť zrušenie súdom pre spoločnosť aj výhodné, pretože súdu sa neplatí žiadny poplatok, v porovnaní so zrušením s likvidáciu, kedy tento proces vyžaduje určité poplatky.

Bez likvidácie

Okrem rozhodnutia súdu môže spoločnosť s ručením obmedzeným byť zrušená bez likvidácie taktiež aj ďalšími spôsobmi a to buď rozdelením, zlúčením alebo splynutím:

Zrušenie s.r.o

  • Rozdelenie – pri rozdelení spoločnosti s ručením obmedzeným ide o to, že jej imanie prejde na iné existujúce spoločnosti, prípadne na nové spoločnosti, ktoré sa následne po prejdení imania stanú nástupcami zanikajúcej firmy
  • Zlúčenie – zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným je podobné ako splynutie, tiež tu ide o prevod imania na inú novú alebo existujúcu firmu, čím sa vlastne tá firma stane právnym nástupcom spoločnosti, tento spôsob môže byť výhodný pre podnikateľov, ktorí vlastnia niekoľko spoločností, a chcú zlúčiť neaktívnu spoločnosť s aktívnou, platí tu však podmienka, že zlúčená nová spoločnosť nemôže mať viacej záväzkov než majetku
  • Splynutie – splynutie spoločnosti s ručením obmedzeným je tiež podobné, ako spomínané dva predchádzajúce spôsoby, avšak v tomto prípade ide o to, že k splynutiu dochádza pri dvoch alebo viacerých spoločnostiach, imanie potom prechádza na túto novovzniknutú, splynutú, spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom splynutých firiem