Vzdelanie

Kvalitný pedagóg


Nie je učiteľ ako učiteľ a o tom ste sa už určite presvedčili aj v praxi. Každý pedagóg má svoj vlastný a jedinečný spôsob vedenia hodín, ktorým chce docieliť to, aby vaše dieťa vedomostne a osobnostne rástlo a napredovalo. Je však pochopiteľné, že nedostatok skúseností či málo motivácie môžu spôsobiť, že učiteľ na tejto ceste zlyhá.

učitelka

Základnou vlastnosťou každého kvalitného pedagóga by mala byť empatia. Schopnosť vcítiť sa do pocitov svojich žiakov je v triede veľmi potrebná, keďže učiteľ nie je iba stroj na opravovanie písomiek, ako si myslia mnohí ľudia. Správny učiteľ by mal vedieť svojich zverencov viesť a pomaly ich zasväcovať do tajov preberaného učiva. Látku by mal takisto vedieť podať zrozumiteľne – na úrovni, ktorej budú jeho žiaci chápať. Je úplne zbytočné, ak sa učiteľ či profesor nad žiakov úmyselne povyšuje – ak si chce pedagóg niečo dokázať, učiteľstvo pre neho nie je tá správna profesia.

profesor

Obzvlášť triedny učiteľ má byť pre žiakov akousi bútľavou vŕbou a neúprosným bojovníkom, ktorý sa bude svojich zverencov bez milosti zastávať.
Kvalita pedagóga spočíva aj v dôraznom oddeľovaní srandy a vážnych vecí. Žiaci priam zbožňujú, ak je ich učiteľ vtipný a na hodine sa s ním spolu dokážu uvoľniť, nemalo by to však prekročiť isté medze. Pedagóg by mal vedieť, kde je hranica a keď žiaci túto pomyselnú hranicu prekročia, mal by ich na to dôrazne upozorniť.

učivo

Na druhej strane je veľmi smutné s akým dešpektom v našej spoločnosti sa musia v súčasnej dobe učitelia vyrovnávať. Žiaci sú často drzí, agresívni, nepripravujú sa na hodiny a z učiteľov si robia posmešky. Najhoršie však je, ak sa učiteľov nezastanú ani rodičia a pedagógom nestále podkopávajú nohy. Toto povolanie stratilo svoju noblesu, avšak je obdivuhodné, koľkí učitelia sa nedajú demotivovať a s láskou a pokorou naďalej vštepujú svojim žiakom základné hodnoty slušnosti.