Ekonomika

Česko, Poľsko, Maďarsko, tieto krajiny zatiaľ odmietajú euro

Maďarsko je jedným z mála európskych štátov, ktoré k eurozóne nepristupujú urýchlene a bezhlavo. Jednotnú európsku menu vraj príjmu iba vtedy, pokiaľ uvidia možné pozitívne výsledky, kedy usúdia, že takýto krok bude mať pre ich krajinu zmysel. Konkrétnejšie teda iba v prípade, pokiaľ sa HDP /hrubý domáci produkt/ Maďarska  priblíži k hranici ekonomicky zdatného Nemecka.

mince

Maďarsko nie je jedinou krajinou, ktorá ešte neprijala euro. Svoju vlastnú platobnú menu si drží ešte stále i Česko či Poľsko. Všetky tieto štáty zhodne čakajú na správny čas či určitý kompromis, v ktorom bude výmenný kurz fixovaný k správnej hranici. Výmenný kurz však v takejto hranici musí byť stabilný aspoň dva roky. V takom prípade by sa k používaniu meny euro pridali i tieto spomenuté štáty. Rovnako aj Maďarsko vyhlásilo, že ich terajšia platobná mena je pre ich krajinu v každom prípade výhodnejšia a s prijatím eura sa nechce zbytočne unáhliť. Centrálna banka Maďarska navyše odporúča, aby sa s možným prijatím novej meny počkalo do doby, kedy bude ich ekonomika o niečo stabilnejšia a silnejšia.

mapa

•         Všetky štáty, ktoré sú oficiálne krajinami tvoriace Eú majú povinnosť byť súčasťou eurozóny. Táto povinnosť sa nevsťahuje iba na dve krajiny, konkrétne Britániu a Dánsko. Nutnosť prijatia meny euro je ale už na slobode politického rozhodnutia jednotlivých krajín. Podľa zákona by týmto príkazom Eú zasahovala do politickej slobody ostatných národov.

euro

Česká centrálna banka a ministerstvo zaujali pri poslednom rozhodovaní v podstate podobný postoj ako Maďarsko s tým, že sa odporúča zatiaľ ani len nestanoviť možný termín, kedy by k prijatiu tejto meny mohlo v Česku príjsť. Pravdepodobne to značí fakt, že i Česi zatiaľ považujú takúto zmenu skôr za škodnú, ktorá by mohla neblahým spôsobom zmeniť stav ich dnešnej ekonomickej situácie.