Ekonomika

Zásadné faktory ovplyvňujúce ekonomiku

•         Zamestnanosť a dôchodky
V tomto smere sa dotýka ekonomiky i ďalší faktor, vyplácanie dôchodkov. Pre udržanie tej správnej rovnováhy ekonomickej i sociálnej, by mal byť bývalému zamestnancovi vyplácaný dôchodok za odslúžené a odpracované roky, ktoré strávil v práci a to spravodlivým, vymeraným dielom, aby nebola stratová ekonomika, podnik a v neposlednom rade ani sám bývalý zamestnanec. Občan svojou prácou nepochybne napomáha svojmu štátu i jeho ekonomike a jeho následné vyplácanie vo veku, kedy bude nútený podnik opustiť, je logickým záverom. Štát a podnik by mu mali spravodlivým dielom mesačne vyplácať sumu, ktorú si za celú dlhoročnú činnosť zaslúži. Tým pádom bude mať peniaze napríklad na denný nákup potravín a iné služby, ktoré potrebuje denne využívať a v neposlednom rade i na účty za byt.

převody

•        Technika
Technika v celosvetovom hľadisku, ale i u nás významne urýchľuje a zdokonaľuje prácu. Či už sa jedná o operátora výroby, doktora, právnika, či administratívneho pracovníka, v dnešnej dobe každý v práci využíva techniku a v podstate už ani nemá na výber. Teda svojou rýchlejšou produktivite vďaka nej posilňujeme ekonomiku, ale takisto vi v druhom smere, ktorý idem opísať. Technika ekonomike významne napomáha i z pohľadu predaja. O techniku býva veľký záujem v každom období a hlavne v dnešnom, modernom svete, aký ho poznáme dnes. Tablety, počítače, televízory,… sú stále vyhľadávaným a neodmysliteľným tovarom dnešnej doby.

franktfurt

•        Zasahujúci vplyv zahraničia
Slovensko je smutne známe tým, že má malé množstvo svojich produktov. Je to zapríčinené tým, že nemáme vlastné podniky a teda sme odkázaní na milosť otvorených hraníc a bohatších podnikateľov zo zahraničia. Tí síce odvádzajú za svoju prevádzku daň a odvody na zamestnanca, no v ostatných veciach je sám sebe pánom a on určuje výšku výplaty a dokonca i to, čo sa s vyrobenými produktmi stane. Predsa podľa zákona sú jeho. Takže v tomto smere máme chaos a je možné, že ekonomika a sociálna situácia ľudí na to dopláca.