Podnikanie

Čistenie kanalizácie rýchlo

Keď dôjde k zníženiu prietočnosti kanalizácie alebo k jej upchatiu, je potrebné vykonať čistenie kanalizácie. V závislosti od typu a rozsahu upchatia, priemeru potrubia, možností vstupu do potrubia a materiálu potrubia je potrebné zvoliť vhodný spôsob a postup čistenia kanalizácie.
Predstavujeme vám najčastejšie príčiny upchatia kanalizácie, napríklad splachovanie predmetov, ktoré vo vode zväčšujú svoj objem, potrubie zanesené tukom, korene v kanalizácii, hromadenie zaschnutého odpadu na stenách kanalizácie, malý spád odpadového potrubia, prerušené kanalizačné potrubie a preplnené žumpy.

krtkovanie

Ako je realizované čistenie kanalizácie tlakovou vodou:
na konci hadice je čistiaca tryska, do ktorej je výkonným čerpadlom vháňaná voda pod vysokým tlakom viac ako 170 barov,
prietok tlakovej vody okolo 396 litrov za minútu,
podľa typu čistenia a priemeru potrubia sa používajú trysky rôznej konštrukcie, všetky alu usmerňujú prúd vody tak, aby sa tryska posúvala vpred a schopná ťahať hadicu z čistiaceho vozidla,
použitie trysiek s frézami umožňuje účinne vyčistiť aj veľmi zanesené potrubie a odstrániť tak tvrdé usadeniny, tuk, stavebné hmoty, naplaveniny alebo korene v kanalizačnom systéme,
veľkou výhodou je čistiace vozidlo so schopnosťou odsávania, filtrácie a recyklácie použitej vody, čo skracuje celkový čas čistenia a šetrí tak životné prostredie, ako aj celkové náklady na čistenie kanalizácie.

upchaty odtok 3

Čistenie kanalizácie tlakovou vodou sa používa na splaškové a dažďové kanalizačné potrubie, najčastejšie na prečistenie ležatých rozvodov – ležaté potrubia v suterénoch všetkých objektov, vonkajšie kanalizácie, prípojky rodinných domov, verejných budov, nemocníc, výrobných a priemyselných objektov, odvody dažďovej vody atď. Vo väčšine prípadov je vhodné najprv identifikovať a lokalizovať presné miesto a príčinu poruchy kanalizácie, na tento účel sa používa TV monitoring kanalizácie.